KURSY

In-company dla firm

Kompleksowe kursy języka angielskiego i niemieckiego dla firm

Lekcje skierowane do klientów korporacyjnych oraz do osób, które na co dzień mają kontakt z klientami anglojęzycznymi lub chcą rozpocząć karierę międzynarodową. Podczas zajęć pracujemy na wybranym podręczniku dla biznesu lub korzystamy z materiałów lektora. Zajęcia są ukierunkowane na przyswajanie słownictwa branżowego oraz na rozwijanie komunikacji w środowisku biznesowym.

Informacje o kursie: Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy rozwiązują test poziomujący po którym przydzielani są do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Każdy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, który ma na celu sprawdzić postęp kursanta.

Do każdego kursu ogólnego przy zajęciach indywidualnych oferujemy 30 minutowe konwersacje raz w miesiącu (podczas 6 miesięcznego kursu) przez komunikator Skype – jako bezpłatny bonus.

PLANY I CENY KURSÓW

Ceny kursów in-company, ilość godzin oraz ich częstotliwość są ustalane indywidualnie w zależności od ilości godzin kursu, częstotliwości zajęć oraz rodzaju kursu i czasu dojazdu lektora do siedziby firmy.

[ninja_tables id="7304"]
TOP